Regiony przemysłowe - Konferencja w Boszkowie

Edukacja-Kultura-Społeczeństwo - Konferencja w Łagowie

Komitet Badań Regionów Uprzemysłowionych

REFERATY DO WYGŁOSZENIA - ŁAGÓW

poniedziałek, 19 września 2011 12:53 Administrator
Drukuj PDF

Konferencja „Edukacja-Kultura-Społeczeństwo”,
Łagów Lubuski, 20-22 września 2011

20 września 2011


14.00-14.30 Rozpoczęcie konferencji.

 

Panel I

 

14.30-14.45 dr Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Obraz gospodarki II Rzeczpospolitej w podręcznikach historii okresu PRL-u.

14.45-15.00 dr Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Gospodarka w szkolnych podręcznikach historii z okresu PRL-u.

15.00-15.15  Danuta Nowak (Uniwersytet Zielonogórski), Gospodarka planowa PRL w wybranych podręcznikach do historii.

15.15-15.30 dr Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dzieje miast polskich w szkolnych podręcznikach historii – koncepcje i sposoby prezentacji.

15.30-15.45 dr Joanna Bugajska-Więcławska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Obraz mieszczaństwa w polskich podręcznikach historii w latach 1944-1989.

15.45-16.00 dr Barbara Techmańska (Uniwersytet Wrocławski), Obraz miasta na widokówce przedstawiony. Lubin na starej karcie pocztowej.

16.00-16.15 dr Teresa Maresz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Mieszkańcy średniowiecznego Torunia i ich warunki mieszkaniowe.

 

Przerwa kawowa 16.15-16.30

 

16.30-16.45 dr Małgorzata Skotnicka (Uniwersytet Wrocławski), Społeczne inicjatywy gospodarcze i spółdzielcze inteligencji polskiej lat międzywojennych.

16.45-17.00  dr Ireneusz Ciosek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Samorząd miejski Kielc a czas wojennego chaosu lat 1917-1918.

17.00-17.15 Anita Młynarczyk-Tomczyk (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w województwie wrocławskim w latach 1960-1966. Treści i formy popularyzacji historii.

17.15-17.30 dr hab. Barbara Kubis prof. UO (Uniwersytet Opolski), Szaber jako zjawisko życia codziennego śląskich miast i wsi po II wojnie światowej.

17.30-17.45 Beata Bryś (SP nr 2 we Wrocławiu), W cieniu paragrafu czyli o trudnych początkach życia codziennego w miastach dolnośląskich w latach 1945-1949.

17.45-18.00. Bartosz Kruk (IPN Wrocław), Przestępczość wśród pracowników PKP na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej".

18.00-18.30 prof. dr hab. Hanna Konopka (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku), Edukacja obronna społeczeństwa elementem systemu bezpieczeństwa narodowego.

18.30-18.45 Paweł Piotrowski (Instytut Pamięci Narodowej Oddz. we Wrocławiu), Bezpieczeństwo w regionie przemysłowym. Casus Wrocławia.

18.45-19.00 dr Adrian Konopka (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku), Zagrożenia bezpieczeństwa w miastach bliźniaczych na granicy amerykańsko-meksykańskiej.

19.00-20.00. Katarzyna Pawlak (IPN Wrocław), Życie codzienne w zagłębiu wałbrzysko-noworudzkim w okresie międzywojennym na przykładzie Boguszowa

 

20.30 Kolacja.

 

 

21 września 2011


8.00-9.00 Śniadanie.

9.30-15.30 Wyjazd terenowy.

15.30 Przerwa kawowa

 

Panel II

 

15.45-16.00 dr Katarzyna Ruhland (Uniwersytet Wrocławski), Rola kobiety jako matki i żony w świetle niemieckiej prasy wrocławskiej.

16.00-16.15 dr Witold Marcoń (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Kontakty Pomorzan, Wielkopolan i Górnoślązaków. Życie i działalność Janiny Omańkowskiej.

16.15-16.30 dr Arnold Kłonczyński (Uniwersytet Gdański), Emigracja jako deklasacja? – sytuacja społeczna kobiet, emigrantek z Polski w Szwecji w latach 1945-1989.

16.30-16.45 mgr Agnieszka Karpeta (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach), Życie kulturalne mieszkańców małych miast kielecczyzny 1918-1939 na przykładzie Szydłowca.

16.45-17.00 dr Bogumiła Husak (Uniwersytet Zielonogórski), Centrum oświatowo–rekreacyjne Jugendhof Knivsberg i jego rola w krzewieniu kultury niemieckiej w Północnym Szlezwiku (Dania).

17.00-17.15 mgr Agata Bończak (Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”), Ludzie dla sztuki – sztuka dla ludzi. Łagowskie tradycje artystyczne na przykładzie plenerów plastycznych w latach 1948-2011.17.15 – 18.15 Obiado – kolacja18.15-18.30 Maciej Szaniawski, Życie codzienne szkoły powszechnej w śląskim okręgu szkolnym (1945-1953). Zarys problemu badawczego.

18.30-18.45 dr hab. Joanna Wojdon (Uniwersytet Wrocławski), Wirtualne miast. Obraz miasta w wybranych grach komputerowych.

18.45-19.00 mgr Narcyza Barczewska (Zespół Szkół Policealnych w Katowicach), Rola sportu i imprez sportowych w wychowaniu człowieka.

19.00-19.15 dr Artur Pasko (Uniwersytet w Białymstoku), Polityczne aspekty międzynarodowych kontaktów sportowych Polski w latach siedemdziesiątych.

19.15-19.30 dr Jan Chańko (Uniwersytet Łódzki), Podzielona mała ojczyzna – kibice i kibole łódzkich klubów piłkarskich ŁKS Łódź i RTS Widzew.

19.30-19.45 mgr Dawid Graczyk (Uniwersytet Wrocławski), Działalność Klubu Karate AZS Uniwerstytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie organizowania Międzynarodowych Seminariów Karate.

 

 

22 września 20118.00-9.00 Śniadanie.9.00 – 9.15 dr Marek Białokur (Uniwersytet Opolski), Maria Skłodowska-Curie w świetle szkolnych podręczników historii.

9.15 – 9.30 mgr Daria Chmielowiec (Uniwersytet Zielonogórski), Wizerunku kobiety w II Rzeczypospolitej i w edukacji historycznej.

9.30 – 9.45 dr Małgorzata Szymczak (Uniwersytet Zielonogórski), Wizerunki kobiet w polskich podręcznikach do historii z lat 1948-1961.

9.45 -10.00 dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), Polki w Panteonie wielkich Polaków, czyli propozycja dla licealistów, którzy nie wybiorą historii na maturze.

10.00 -10.15 dr Anna Gołębiowska (Uniwersytet Opolski), Edukacyjne możliwości ukazania roli i pozycji kobiety w ramach przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo.

10.15-10.30 mgr Marta Kalisz (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Problematyka kobiet w ofercie edukacyjnej współczesnych muzeów historycznych (KOMUNIKAT).

10.30 – 10.45 dr Elżbieta Kur (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), O kobiecie (niemal) nieobecnej, czyli mądrej – Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej „Rady dla córki” i ich walory dydaktyczne.

 

Przerwa kawowa 10.45 -11.15.11.15 -11.30 mgr Jeremy Pameroy (Uniwersytet Zielonogórski), Współczesna edukacja historyczna w szkołach stanu Wirginia Zachodnia(The Education System In Contemporary West Virgina).

11.30 -11.45  prof. dr hab. Krystyna Wróbel-Lipowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Problem wyższego wykształcenia kobiet na ziemiach polskich pod koniec XIX i na początku XX wieku.

11.45-12.00 dr hab. Anna Glimos-Nadgórska prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Rola i zadania nauczycielek szkół powszechnych funkcjonujących w województwie śląskim (1922-1939).

12.00-12.15 dr Ewa Puls (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Dzieje i współczesność miasta nad Brdą i Wisłą poligonem dla kształtowania umiejętności kluczowych i przedmiotowych młodych bydgoszczan.

12.15-12.30 dr Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski), Życiorysy niepospolite – kobiety jako organizatorki prywatnego szkolnictwa średniego we Lwowie (do 1939 roku).

12.30 -12.45 mgr Anita Garbat (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Nauczycielki historii szkół średnich we wspomnieniach uczniów (lata1944-1989).

12.45-13.00 dr hab. Bogumiła Burda prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Edukacyjne aspekty Polek w XX/XXI wieku.

13.00-13.15  dr Józef Ziemczonok (Uniwersytet Warszawski), Przyczynki do historii szkolnictwa i genezy edukacji zawodowej w kontekście reform stanisławowskich.

 

13.15-13.30 Zakończenie konferencji.13.45 - Obiad

Pobierz plan konferencji w formacie PDF.

Poprawiony ( poniedziałek, 19 września 2011 13:17 )
 

REFERATY DO WYGŁOSZENIA - BOSZKOWO

wtorek, 07 czerwca 2011 16:27 Administrator
Drukuj PDF

Regiony Przemysłowe: Historia – Teraźniejszość – Przyszłość

Boszkowo 8 – 10 czerwca 2011

 

Środa – 8 czerwca 2011 – godz. 17.00

Czy i jak badać Regiony Przemysłowe? Czy są potrzebne działania na wzór Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych? – Panel dyskusyjny.

 

Czwartek – 9 czerwca 2011

10.00 Otwarcie konferencji

 

Sesja I 10.05 – 11.45

 1. Tomasz Głowiński, (Uniwersytet Wrocławski), Centralny Okręg Przemysłowy jako przejaw aktywizacji gospodarczej Polski w działaniach ministra Kwiatkowskiego
 2. Łucja Lisiecka (Uniwersytet Warszawski), Publiczne wydatki inwestycyjne w COP na tle planu czteroletniego
 3. Mirosław Sikora, (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach), Nazistowskie plany zagospodarowania przestrzennego Górnego Śląska w latach 1939-1944
 4. Katarzyna Pawlak – Weiss, (Instytut Pamięci Naukowej we Wrocławiu), Boguszów - górniczy region Dolnego Śląska w  okresie międzywojennym
 5. Janusz Kaliński, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Ośrodki przemysłowe w planach zagospodarowania przestrzennego Polski (w latach 1947 – 1955)
 6. Roman Macyra, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Regiony przemysłowe a Wielkopolska w polityce wczesnego Gierka 1970-1973/5

 

Przerwa kawowa - 11.45 – 12.15

 

Sesja II 12.15 – 13.30

 1. Łukasz Trembaczowski, Uniwersytet Śląski, Między regionem przemysłowym a regionem uczącym się. Analiza stanu i perspektyw w świetle relacji subregionalnej.
 2. Robert Pyka,  Uniwersytet Śląski, Autorefleksja, zmiana, uczenie się, czyli o innowacyjność w województwie śląskim w opinii kluczowych aktorów regionalnych.
 3. Małgorzata Suchacka, Uniwersytet Śląski, W kierunku klasy kreatywnej - przyszłość kapitału ludzkiego w regionie przemysłowym na podstawie badań w województwie śląskim.
 4. Weronika Ślązak – Tazbir, Uniwersytet Śląski, Stary region przemysłowy jako region uczący się? Sektor usług w województwie śląskim.

 

Obiad 13.45 – 15.00

 

Sesja III 15.00 – 16.30

 1. Wojciech Morawski, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Stare okręgi przemysłowe w rozwoju gospodarczym Polski
 2. Jan Miłosz, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wizja lokalna Staropolskiego oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego
 3. Bartosz Kruk, (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu), Zagospodarowanie i wykorzystanie nieczynnych obiektów i linii kolejowych na Dolnym Śląsku.
 4. Paweł Piotrowski, (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu), Upadłe garnizony. Wpływ redukcji wojska na przestrzeń lokalną
 5. Marek Zawadka, (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu),  Przemijanie i przestrzeń po 1989 na przykładzie terenów leżących wzdłuż biegu Odry

 

Przerwa kawowa 16. 30 – 17.00

 

Sesja IV 17.00 – 18.00

 1. Marek Figura, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Powstanie, rozwój i perspektywy przemysłu metalurgicznego na Ukrainie na przykładzie Dnieprodzierżyńska
 2. Marcin Wojtkowiak, (Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, Poznań), Władze samorządowe - hamulcowy czy motor rozwoju lokalnego na przykładzie badań przeprowadzonych w Koninie i powiecie konińskim
 3. Wojciech Jagodziński, (Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, Poznań), Pracodawcy regionu konińskiego wobec kryzysu gospodarczego i modernizacji - wyniki badań kwestionariuszowych
 4. Krzysztof Bondyra, (Instytut Socjologii UAM w Poznaniu), Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Wnioski i rekomendacje z badań przeprowadzonych w Koninie i powiecie konińskim.

 

18.00 - Panel dyskusyjny, Zagłębie Miedziowe – Przeszłość - Teraźniejszość – Przyszłość.

Moderator – Marek Zawadka

Społeczeństwo  - demografia

Gospodarka  - KGHM i jego strategia w odniesieniu do codzienności politycznej

Przestrzeń – Czy Kopalnia Węgla Brunatnego to szansa czy zagrożenie dla Regionu

 

Kolacja – 20.00

Pobierz w formacie DOC

Poprawiony ( poniedziałek, 19 września 2011 13:11 )
 

Strona 1 z 2

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
| + - | RTL - LTR